רפואה ומוסר: טיפול רפואי - חובה / בחירה?

Date: 
Wednesday, May 24, 2017 - 20:00 to 22:00
הנושא לדיון: החובה לבקש מַרְפא ולבחור בחיים

הרפואה בעידן המודרני מציעה מענה לריבוי מצבים רפואיים קשים, אך במקביל, יש לדבר זה מחיר. ככל ששכיחות ההתערבות הרפואית גוברת, כך, על פי רוב, יורדת רמת איכות החיים.

שיעור זה בוחן את השקפת היהדות על פנייה לקבלת טיפול רפואי, כמו גם על הסירוב לקבלו.

האם יש מצבים שבהם מקובל, או אולי אפילו עדיף, פשוט להסתמך על אמונה, תפילה, ועל המשאבים האישיים שלנו?

כיצד מצדיקה היהדות התערבות רפואית? והאם התערבות כזאת היא בגדר חובה או נתונה לבחירה? האם רשאים בני המשפחה לכפות עלינו להיענות להצעת טיפול שאיננו חפצים בו? האם יש משקל כלשהו להעדפותינו ולערכינו האישיים? ומה תוקפם של הכללים הללו כשמדובר בילדים? 

שיעור זה בוחן את האתיקה של סוגיות הכרוכות בזכות המטופל להחליט, במסגרת מערכת הבריאות המודרנית.
  •  

 

הירשם קשר